Yrityksien IoT-ratkaisut ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet. IoT:n avulla on käytännöllistä esimerkiksi parantaa yrityksissä sisäistä tehokkuutta, optimoida kulutusta, toteuttaa etävalvontaa ja luoda uusia palveluita yrityksen nykyisille ja uusille asiakkaille toimialasta riippumatta. IoT:n edut yrityksille voikin tiivistää viiteen hyötyyn:

Helppokäyttöisyys IoT-mittalaitteita on helppo seurata ja etäohjata mobiilisovelluksilla tai tietokoneelta.

Vaivaton käyttöönotto IoT-sensoriverkot ovat vaivattomia pystyttää ja käyttää paikkariippumattomasti etänä. Kiinteitä infrarakenteita ei tarvita, koska käytössä on matalaenergiset laitteet ja langaton tiedonsiirto.

Jatkuva optimointi Lähes viiveetön mittatieto takaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin. IoT-valvonnalla- ja etäohjauksella voi optimoida esimerkiksi yrityksen tuotantoprosessit, energiankäytön ja turvata laitteita, kiinteistöjä ja henkilöitä.

Uusia taloudellisia mahdollisuuksia IoT-sensoriverkoilla voi parantaa sisäistä tehokkuutta esimerkiksi energiankäytön optimoinnilla, rakentaa myyntiin uusia palveluita ja tuotteita tai luoda kokonaan uusia liiketoiminta-alueita.

Joustava skaalautuvuus IoT-sensorit kytketään langattoman Lorawan-verkon kautta internetiin, mistä mitattu tieto raportoidaan mobiiliappeihin ja tietokoneisiin. Sensoreiden määrää voi vaivattomasti kasvattaa tai pienentää muuttuvien tarpeiden mukaan. Toiminnan kasvaessa ja skaalautuessa olemassa olevat sensorit ja kiinteät sensorijärjestelmät voidaan yhdistää samaan valvontajärjestelmään.

 

Kuinka IoT auttoi jätehuoltoyhtiötä?

Metsäsairila Oy on mikkeliläinen jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on luoda uutta liiketoimintaa puutarhajätteen hyödyntämisessä kasvualustatuotannossa. Kasvualustana on käytetty turvetuotannon sivutuotteena syntynyttä ainesta esimerkiksi teollisessa kasvihuonetuotannosta (mistä monet syömämme kotimaiset kasvikset tulevat). Turvetuotannon laskun myötä on syntynyt tarve tutkia muita mahdollisuuksia tuottaa kasvualustoihin sopivaa biomateriaalia.

Metsäsairilassa oli tarve yksinkertaiseen, varmatoimiseen ja kestävään kompostiaumojen lämpötilojen mittaukseen. Olennaista oli mitattu tieto milloin auman jäteaines on valmis käsittelyprosessin seuraavaan vaiheeseen kohti myyntikelpoista ainesta, jolla pystytään korvaamaan turpeesta saatava aines.

SuomiConnectin IoT-ratkaisussa ratkaisevaa oli täysin käyttövalmis langaton, vapaasti liikuteltava ja mobiili IoT-tiedonsiirtoratkaisu, missä ei tarvita keskusyksiköitä, kaapelointeja ja paikallisia sähköliittymiä. Nyt kompostien lämpötiloja tarkkaillaan Metsäsairilassa etänä tietokoneilla ja SuomiConnectin omalla mobiilisovelluksella ja IoT-valvontajärjestelmällä. Metsäsairilan ratkaisussa käytetty kuvan mittalaite on sään ja teollisen käytön kestävä SuomiConnectin Auma200-mittalaite.

 

Mittaa Maailmasi® – me SuomiConnectissa kerromme mielellämme lisää helppokäyttöisen ja luotettavan IoT:n mahdollisuuksista yrityksille.