SuomiConnect

IoT:n hyödyt

Sensoriverkkojen saatavuus

Sensoriverkkoja voi pystyttää nopeasti ja vaivattomasti.

Anturit helposti

Antureita voi asentaa mihin vain.

Tieto helposti käytettävissä

Tieto valmiiksi moderneissa formaateissa, joten sitä voi hyödyntää, esittää ja jakaa helposti kaikilla päätelaitteilla.

Tiedon integrointi

IoT:n antamaa tietoa voi integroida suoraan moderneihin tietojärjestelmiin standardisoitujen protokollien ansiosta.

SuomiConnect

Esimerkkejä siitä, mitä mahdollistamme IoT:n avulla:

Olemassaolevien automaatiojärjestelmien laajentamisen

Esineiden ja ajoneuvojen seurannan

Älymaatilat, joissa maanviljelijän kuorma kevenee

Älymittarointi. Sähkön- ja vedenkulutuksen helpon seurannan

Tieverkostojen, polkujen, puistojen ja uimarantojen käyttöasteen seurannan

Julkisten tilojen, kuten kauppakeskusten ja kirjastojen käyttöasteen seurannan

Hävikin vähentämisen tehokkaamman seurannan avulla