SuomiConnect

IoT:n hyödyt

Sensoriverkkojen saatavuus

Sensoriverkkoja voi pystyttää nopeasti ja vaivattomasti.

Anturit helposti

Antureita voi asentaa mihin vain.

Tieto helposti käytettävissä ja integroitavissa

Tieto valmiiksi moderneissa formaateissa, joten sitä voi hyödyntää, esittää ja jakaa helposti kaikilla päätelaitteilla.

IoT:n antamaa tietoa voi integroida suoraan moderneihin tietojärjestelmiin standardisoitujen protokollien ansiosta.

Tehokkuus ja taloudelliset hyödyt

IoT:n antamalla tiedolla voi optimoida yrityksen sisäiset prosessit ja parantaa sisäistä tehokkuutta.

Yrityksien IoT-ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa uusia taloudellisia hyötyjä, kehittää myyntiin uusia palveluita tai luoda kokonaan uusia liiketoiminta-alueita.

SuomiConnect

Esimerkkejä siitä, mitä mahdollistamme vaivattoman IoT:n avulla:

Olemassaolevien automaatiojärjestelmien laajentamisen

Esineiden ja ajoneuvojen seurannan

Älymaatilat, joissa maanviljelijän kuorma kevenee

Älymittarointi. Sähkön- ja vedenkulutuksen helppo seuranta. Lämpötilan, kosteuden ja ilmanlaadun älykäs seuranta erilaisissa teollisissa ympäristöissä.

Tieverkostojen, polkujen, puistojen ja uimarantojen käyttöasteen seurannan

Julkisten tilojen, kuten kauppakeskusten ja kirjastojen käyttöasteen seurannan

Hävikin vähentämisen tehokkaamman seurannan avulla